UV-VIS-NIR vláknový spektrometer

Funkcia a využitie: 
 • UV-VIS-NIR vláknový spektrometer
 • on-line sledovanie spektrálnych charakteristík látok
 • kvantitatívna analýza
 • možnosť určenia farebných súradníc
 • sledovanie spektrálnych zmien v čase (kinetika procesov, napr. chemických reakcií a pod.)
 • séria príslušenstva umožňujúca variabilne modifikovať experimentálne usporiadanie
Technická špecifikácia:
 • spektrálny rozsah  200-1100 nm
 • CCD detektor
 • Optické usporiadanie: symetrické Czerny-Turner
 • spektrálne rozlíšenie 2nm
 • optické vlákna
 • rôzne príslušenstvo: napr. integračná sféra, držiaky kyviet, vyhrievaný držiak kyviet
 
Model:  
 
Avaspect 2048
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail: róbert.klement@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 540

Operátori:Ing. Róbert Klement, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica