Pozorovacia pec

Funkcia a využitie: Pozorovanie procesov pri tavení skla v špeciálnej kremennej kyvete (tavenie sklárskeho kmeňa, čerenie, tvorba peny).
Technická špecifikácia:

vertikálna rúrová pec do teploty cca 1 700 °C s priezorom

Model: 
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail: robert.klement@tnuni.sk
tel.: +421 32/7400 540

Operátori:Ing. Róbert Klement, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica