Rúrová pec do 1 300 °C

Funkcia a využitie:Rúrová pec pre pyrolýzy organokremičitých  prekurzorov v inertnej atmosfére pri teplotách do 1300°C s programovateľným regulátorom teploty.
Technická špecifikácia:
  • Maximálna teplota: 1300°C
  • Vnútorný priemer pece: 70 mm
  • Dĺžka výhrevnej časti: 500 mm
  • Celková dĺžka:  600 mm
  • Dĺžka homogénneho teplotného poľa: min. 25% celkovej dĺžky vyhrievanej časti
  • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
  • Presnosť regulácie: ± 1°C
  • Termočlánok: Pt/PtRh10
  • Príkon pece: 1,8 kW
  • Napätie, prúd: 230 V, 8 A
Model:Clasic 0213T
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:Mgr. Peter Švančárek, PhD.
e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 556
Operátori:Ing. Milan Parchovianský, PhD.,Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica