Rúrová pec pre prácu vo vákuu/kontrolovanej atmosfére do 1 800 °C

Funkcia a využitie:Vodorovná valcová pec s možnosťou práce  v kontrolovanej atmosfére alebo vákuu pri teplotách do 1 800 °C s programovateľným regulátorom teploty.
Technická špecifikácia:
  • Maximálna teplota: 1800°C
  • Vnútorný priemer pece:  70 mm
  • Dĺžka výhrevnej časti: 300 mm
  • Celková dĺžka: 520 mm
  • Homogénne teplotné pole: min. 25-30% dĺžky vyhrievanej časti
  • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
  • Presnosť regulácie: ± 1°C
  • Príkon pece: 5 kW
  • Napätie, prúd: 3 x 230/400V, 12 A
Model:Clasic 0118T
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD.
e-mail:
peter.svancarek@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 556

Operátori:

Ing. Milan Parchovianský, PhD.,

Ing. Jozef Kraxner, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica