Spádová pec

Funkcia a využitie:

Pec na meranie likvidu skiel s pojazdovým vozíkom a s programovateľným regulátorom teploty s pracovnou teplotou do 1500°C. V peci je možné zabezpečiť kontrolovaný gradient teploty cca 40°C v dĺžke 12cm.
Bude sa využívať na stanovenie teploty likvidu oxidových skiel metódou prvého kryštálu
.

Technická špecifikácia:
  • Maximálna teplota  1 500 °C
  • Dĺžka 500 mm
  • Príkon pece 2kW
  • Napätie, prúd 230V
Model:Clasic 4015 SP
Umiestnenie:TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovník:Ing. Mária Chromčíková, PhD.
e-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 553
Operátori:

Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Eleonóra Gašpáreková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica