Žiarový lis

Funkcia a využitie:Zariadenie s grafitovými výhrevnými elementmi na tlakové zhutňovanie keramických vzoriek pri teplotách použitia  do cca. 2 000°C a pri tlakoch do 40 MPa v inertnej atmosfére (Ar, N) alebo vo vákuu.
Technická špecifikácia:
  • Vonkajšie rozmery: 600x800x1000 mm
  • Vnútorné  rozmery: ø 40 x 50 mm
  • Množstvo lisovanej látky: ø 40 x 20 mm
  • Maximálna teplota: 2000°C
  • Maximálny lisovací tlak: 40 MPa (400 bar)
  • Výhrevné články: grafitový výhrevný kôš
  • Rýchlosť ohrevu: max. 50°C/min
  • Príkon zariadenia: 12 000 W
  • Napätie: 3 x 230/400V + N + PE
Model:Clasic 0220 ZL
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD.
e-mail:
peter.svancarek@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 556

Operátori:Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD.  
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica