Autokláv

Funkcia a využitie:Zariadenie určené na vykonávanie chemických syntéz pri zvýšenej teplote a tlaku a na sledovanie koróznej odolnosti materiálov v hydrotermálnych podmienkach v kyslom aj zásaditom prostredí a na štúdium procesov korózie v superkritickej vode.
Technická špecifikácia:
  • nastavenie a kontrola teploty, max požadovaná teplota +400°C, s presnosťou 0,5 %
  • kontrola tlaku, max požadovaný tlak +350 bar
  • reakčná nádoba s maximálnym vnútorným objemom 100 ml
  • magnetické miešadlo, ktoré obsahuje vonkajší aj vnútorný magnet, tým zabezpečená úplná tesnosť reakčnej nádobky a nastaviteľné otáčky v rozsahu 100-3000 min-1
  • kontrolná a riadiaca jednotka umožňujúca sledovanie teploty
  • kontrolná jednotka umožňujúca sledovanie tlaku v reakčnej nádobe
Model:Büchi Glas Uster / Limbo li
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:Ing. Dagmar Galusková, PhD.
e-mail: dagmar.galuskova@tnuni.sk
Tel.:
+421 32 7400 540
Operátori:Ing. Anna Prnová, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica