Klimatická komora

Funkcia a využitie:Určená pre štúdium korózie a zvetrávania skiel a keramických materiálov ako aj na riadené sušenie keramických kompaktov pripravených niektorou z pokročilých metód tvarovania s využitím (mokrých) koloidných procesov. Takýto proces pri presne kontrolovanom teplotne-vlhkostnom režime zabezpečí optimálne sušenie vzorky s minimálnym diferenciálnym zmrštením, zamedzí tvorbe mikrotrhlín a nežiaducej deformácii pri sušení, čo je základný predpoklad pre dosiahnutie optimálnych štruktúrnych a funkčných vlastností keramického výrobku.
Technická špecifikácia:
  • regulácia teploty v rozmedzí  od 40 do 190°C, s teplotnou odchýlkou £ ±0.5°C
  • simultánna kontrola relatívnej vlhkosti v teplotnom intervale od 5 do 95°C s regulátorom teploty a vlhkosti
  • minimálny vnútorný objem 50 l a maximálny vnútorný objem 150 l
  • nastaviteľná rýchlosť ohrevu < 5°C/min a nastaviteľná rýchlosť chladenia < 3°C/min
Model:Angelantoni Discovery DY110
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Mgr. Peter Švančárek, PhD.
e-mail:
peter.svancarek@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 556
Operátori:

Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Petra Gaalová, PhD., Ing. Miriama Tomagová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica