Laboratórna sušiareň

Funkcia a využitie:Laboratórna sušiareň s voliteľnou teplotou určená pre aplikácie, u ktorých je potrebné simulovať presné a reprodukovateľné podmienky a ktorá je určená pre dlhodobé laboratórne testy.
Technická špecifikácia:
  • nastaviteľná teplota a kontrola teploty, pričom max požadovaná teplota  je +350°C, s teplotnou odchýlkou £ ±1.5°C
  • minimálny vnútorný objem 50 l
  • maximálny vnútorný objem 100 l
 
Model:GHIBLI GH60
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:Ing. Dagmar Galusková, PhD.
e-mail: dagmar.galuskova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 540
Operátori:Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Petra Gaalová
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica