Termomechanický analyzátor

Funkcia a využitie:Zariadenie na termomechanickú analýzu vzoriek s možnosťou práce v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu do max. teploty 1650 C. Možnosť využitia pri skúmaní objemovej a štrukturálnej relaxácie oxidových skiel a na získavanie údajov potrebných pre tvorbu modelov relaxačných procesov, stanovenie teploty skleného prechodu a teploty mäknutia skiel, na dilatometrické skúmanie priebehu spekania keramických  materiálov a kompozitov v kontrolovaných atmosférach a získavanie dát na určenie mechanizmov spekania ako aj na skúmanie priebehu zosieťovania a keramizácie organokremičitých keramických prekurzorov.
Technická špecifikácia:
  • Oceľová piecka: -150 C + 1 000 C, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas (voľné chladenie): z 1 490 C na 100 C 40 min. 
  • SiC piecka: 25 C – 1 600 C, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas: z 1 540 C na 100 C 60 min.
  • Držiaky: tlakový, penetračný, 3-bodový ohyb a ťahový.
  • Materiál držiakov: SiO2 a Al2O3. 
  • Max. veľkosť vzoriek na tlak: 30 mm x 12 mm x 12 mm.
  • Max. veľkosť vzoriek na ťah: 30 mm x 1 mm x 8 mm.
  • Silový rozsah: od 1 mN do 3 N / krok 0,2 nM.
  • Frekvencia: max. 1 Hz.
Model:Netzsch TMA 402 F1 Hyperion
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica