Podujatia

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 24. augusta 2022 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fulden Dogrul. Téma doktorandskej dizertačnej práce: Polymer – derived bioactive 3D scaffolds for bone – r...

Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 

Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY?    Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45...

Webinár Horizont Európa pre začiatočníkov: podpora excelentnej vedy_8.11.2021

Webinár na tému Horizont Európa pre začiatočníkov: podpora excelentnej vedy organizuje v rámci informačných aktivít Národná kancelária Horizontu. Podujatie sa uskutoční online dňa 8. novembra ...

Týždeň vedy a techniky 2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva všetkých, ktorých zaujíma štúdium či veda a chcú sa dozvedieť niečo nové, na Dni vedy a techniky 2021, ktoré sa uskutočnia na našich fakultác...

Pozvánka - Nové granty Európskej výskumnej rady – 28.septembra

Národná kancelária Horizontu pozýva na infodeň k téme Nové granty Európskej výskumnej rady (ERC) ktorý sa uskutoční online, v utorok 28.9. 2021, v čase od 9:30 – 11:45. Program podujatia: ...

Webinar: The Funding & tenders Portal for beginners

The Funding & tenders Portal for beginners organizuje 27. mája 2021 webinár pre začiatočníkov na tému: Ako sa orientovať na Portáli pre európske projekty, ako vyhľadať výzvy, podať projektový návr...

Horizont Európa_pozvánka na webinár ku klastru Zdravie_29.4.2021

Národná kancelária Horizontu Vás v rámci informačných podujatí, ktoré organizuje pri príležitosti spustenia nových výziev, pozýva na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných...

Ďalšie podujatia »

Výzvy

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činno...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. ...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, št...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

Výzva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom o...

Grantová výzva Nadácie ESET - mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Národná kancelária Horizontu (CVTI SR), v spolupráci s Nadáciou ESET, pripravila grantovú výzvu ktorá prináša komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant. Nadácia ESET vyčlenila celkovo ...

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2022, finančných správ za rok 2021 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2021

MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA do stanovených termínov. Pri ic...

Ďalšie výzvy »

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica