Výzvy na centrá excelentnosti a dlhodobý strategický výskum

04.09.2018 11:41

V rámci OP Výskum a inovácie vyhlasuje Výskumná agentúra päť výziev na predkladanie žiadostí na podporu dlhodobého strategického výskumu a výzvu na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila k 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu:

link: innonews.blog/2018/08/17/vyskumna-agentura-vyhlasila-vyzvy-na-centra-excelentnosti-a-dlhodoby-strategicky-vyskum/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica