Oznam o výsledkoch hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018

29.03.2019 11:46

MŠVVaŠ SR oznamuje, že výsledky hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018 sú k dispozícii vedúcim projektov po prihlásení sa do systému e-VEGA (http://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-hodnotenia-zaverecnych-sprav-projektov-vega-skoncenych-v-roku-2018/).

Vygenerované certifikáty v PDF verzii spolu so zoznamom projektov VEGA skončených v roku 2018 budú zaslané neskôr.

 

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica