Výzvy VEGA a KEGA

29.03.2019 11:51

MŠVVaŠ SR dáva na vedomie zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019.

 

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA:

do 26. 4. 2019 do 14.00 hod.

 

Výzvy sú zverejnené na našom webovom sídle:

 

VEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020/

KEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2019/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica