Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA

16.10.2019 09:08

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel a pokynov KEGA a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2020, je povinný najneskôr do 15.11.2019 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu za rok 2019 prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Odporúčame jednotlivým vedúcim riešených projektov KEGA, aby si pri podávaní ročných správ dôkladne zvážili a prípadne upravili plánovaný rozpočet na rok 2020. V prípade potreby sa obráťte na Vaše ekonomické pracovisko, ktoré je zodpovedné za zúčtovanie finančných prostriedkov určených na riešenie projektov KEGA.

https://www.minedu.sk/upozornenie-na-podavanie-rocnych-sprav-projektov-kega-za-rok-2019/

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica