Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA

07.11.2019 09:44

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách – sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov ( termín do 13.12.2019), finančných a záverečných správ projektov VEGA( termín do 17.1.2020) prostredníctvom on-line systému e-VEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel VEGA a pokynov na vypĺňanie príslušných formulárov.

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle:

https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2020-financnych-sprav-za-rok-2019-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2019/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica