Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA

08.11.2019 09:55

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel a pokynov KEGA a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2019, je povinný najneskôr do 17.1.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve.

Na základe skúseností z minulých rokov je dôležité upozorniť na to, že na záverečnú oponentúru ukončeného projektu KEGA je potrebné delegovať člena príslušnej komisie iba v prípade, ak za celé obdobie riešenia projektu bola poskytnutá finančná dotácia nad 33 194 € (v iných prípadoch sa nedeleguje člen komisie). Člena príslušnej komisie deleguje predseda danej komisie na základe žiadosti vedúceho projektu. 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica