Výzva APVV: PP-COVID 2020

08.07.2020 09:14

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení́ neskorších predpisov s označením PP-COVID 2020.

Žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky (prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy) v zmysle §6, ods.(3) zákona 172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. V tomto smere výzva nemá obmedzenia.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 06. 2020, dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020.

Bližšie info na stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-covid-2020.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica