Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2022, finančných správ za rok 2021 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2021

04.10.2021 09:40

MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA do stanovených termínov. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel VEGA a pokynov na vypĺňanie príslušných formulárov.

Termíny podávania a podrobné informácie nájdete:

https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2022-financnych-sprav-za-rok-2021-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2021/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica