Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

21.03.2022 13:19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 29. 4. 2022 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

VEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

 

Viac info: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023/

 

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica