Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022“

13.06.2022 11:02

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP MSCA PF 2022.

 

Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 6. 2022dátum ukončenia výzvy je 1. 8. 2022 o 12:00h.

Podrobnosti: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-msca-2022.html?tab=call

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica