KEGA_Podávanie ročných a záverečných správ

06.10.2022 09:32

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2022. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov KEGA a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2023, je povinný najneskôr do 15.11.2022 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu za rok 2022 prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli VŠ.

Termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 25. 1. 2023 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica