Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

24.06.2020 10:34

Dňa 7. júla 2020 o 10:00 hodine sa koná obhajoba dizertačnej práce Ing. Aleksandry Ewy Nowickej s názvom:

Corrosion of zirconia- based dental ceramics

Bližšie informácie o mieste konania a ďalšie nájdete v prílohe


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica