Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

10.08.2020 10:26

Dňa 26. augusta 2020 o 14.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Nibu Puthenpurayil Govindana.

Téma doktorandskej dizertačnej práce: Transparent polycrystalline ceramic materials

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica