Early stage granty

27.12.2023 11:10

AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV.

Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“ výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie výskumných grantov na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov spojených s riešením výskumného projektu:

Názov výzvy: Early stage granty – 2. kolo

Kód výzvy: 09I03-03-V05

Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia: 3. Excelentná veda

Cieľ výzvy: Podporiť doktorandov a začínajúcich výskumníkov v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekt im umožní financovať začínajúci výskum, podporí ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúsenosti so zahraničím. Zároveň môžu získať skúsenosti s podávaním projektov v iných národných a európskych schémach.

Časová oprávnenosť projektu: 01.01.2024 – 30.04.2026

Žiadosti doručiť do 20.2. 2024

Spôsob podania žiadosti: v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-058 „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“

Bližšie informácie:

 

AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV.

Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“ výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie výskumných grantov na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov spojených s riešením výskumného projektu:

Názov výzvy: Early stage granty

Kód výzvy: 09I03-03-V05

Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia: 3. Excelentná veda

Cieľ výzvy: Podporiť doktorandov a začínajúcich výskumníkov v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekt im umožní financovať začínajúci výskum, podporí ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúsenosti so zahraničím. Zároveň môžu získať skúsenosti s podávaním projektov v iných národných a európskych schémach.

Časová oprávnenosť projektu: 01.01.2024 – 30.04.2026

Žiadosti doručiť do 31.1. 2024

Spôsob podania žiadosti: v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-058 „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“

Bližšie informácie:


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica