VEGA: podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2024, finančných správ za rok 2023 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

03.10.2023 14:32

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR upozorňuje na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom online systému e-VEGA v stanovených termínoch. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel VEGA a pokynov na vypĺňanie príslušných formulárov.

Aktualizácie riešiteľského kolektívu ( v prípade zmien) do termínu 15.12.2023 do 14:00 hod. 

 

Finančné správy pokračujúcich projektov a končiacich projektov spolu so záverečnou správou sa vypĺňajú do 26.1.2024 do 14:00 hod.

Podrobnosti tu:

https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica