Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017- medzinárodná konferencia

06.09.2017 07:37

Vážené dámy a páni, zástupkyne a zástupcovia pracovísk pre transfer vedomostí a technológií a ochranu duševného vlastníctva v akademických a vedeckovýskumných inštitúciách,

V mene Centra vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľujem pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017, ktorej siedmy ročník sa uskutoční v partnerstve so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SIEA v dňoch 10. 1011. 10. 2017 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave – PROGRAM.

 Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce, vedeckovýskumným pracovníkom na verejných vedeckých a výskumných inštitúciách, poslucháčom verejných a štátnych vysokých škôl, pracovníkom pracovísk pre transfer technológií a vedomostí, univerzitných vedeckých parkov, manažmentu vedy a odbornej verejnosti.

 Nosnými témami konferencie sú zmluvná spolupráca akademickej sféry s podnikateľskou a spin-off spoločnosti, ktoré vznikli v univerzitnom prostredí.

V rámci podujatia budú 11. 10. 2017 odovzdané ocenenia víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 a účastnícka cena za Najpútavejší plagát.

 

Registrácia je možná TU, prosím, zaregistrujte sa.

Informácie na stránkach:

http://nptt.cvtisr.sk/buxus/docs/podujatia

http://nptt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4713

http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica