Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 

04.11.2021 08:05

Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY?   

Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00  

 

Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu  a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou. 

 

Podujatie je určené pre: 

  • vedkyne a vedcov,  
  • inovátorov,  
  • zamestnancov verejnej správy,  
  • projektových manažérov,  
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku.

 

Registrácia na podujatie

Program konferencie

FB podujatie

 

Konferencia SciPol:SK 2021 je súčasťou  projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“, ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík. www.scipol.sk


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica