22-26.8.2016, Letná škola štatistických metód, Brno - ČR

06.06.2016 09:20

Letní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy akademické pracovníky. Program letní školy vychází přímo ze zkušeností akademických pracovníků s výukou a výzkumem na univerzitách a také se inspiruje každodenními zkušenostmi s metodikou zlepšování procesů Six Sigma.

Letní školu povedou specialisté lektoři, kteří mají nejen hluboké teoretické znalosti, ale také neocenitelné praktické zkušenosti s reálným využíváním statistiských metod při výzkumu, v průmyslu, ve službách atd.

Mezi hlavní probírané metody patří například:

  • plánovaný experiment (design of experiment),
  • testování hypotéz, 
  • regulační diagramy (control charts) apod.

Při výuce se používají výukové hry (např. střílení z katapultu).

Letní škola a software Minitab vám usnadní přípravu a zpracování experimentů, značně urychlí a zpřesní zpracování vašich experimentálních výsledků, a to včetně jejich interpretace a následného prezentování.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica