Informácie SAIA, n. o.

23.06.2016 09:07

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400) a nová publikácia Štipendiá a granty 2017/2018

Bulletin SAIA 6/2016 si môžete prečítať na:

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

Témou čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017.

Štipendiá a granty 2017/2018 si môžete prečítať na:

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica