Ekoinovačné Slovensko

21.09.2016 15:34

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ si vás týmto dovoľuje  pozvať na národnú konferenciu Ekoinovačné Slovensko, ktorá sa bude konať v dňoch 19.- 20. 10. 2016 v Bratislave.

Konferencia ponúka príležitosť jej účastníkom hlbšie preniknúť do sveta ekoinovácií na Slovensku, zorientovať sa v súvisiacej politicko-strategickej oblasti, oboznámiť sa s existujúcimi podpornými finančnými nástrojmi a možnosťami ich využitia a v neposlednom rade diskutovať o aktuálnej téme ekoinovácií.

V prílohe mailu súčasne prikladáme pozvánku. Podrobnejšie informácie o podujatí môžete nájsť na stránke http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=1051

Informácie o konferencii sú priebežne aktualizované.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Zaregistrovať sa môžete na eis@sazp.sk do 14. 10. 2016.

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica