Seminár MSCA Individual Fellowship 2017 (MSCA IF)

26.06.2017 15:20

Vážené dámy, vážení  páni, kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020 vás pozýva na seminár MSCA Individual Fellowship 2017  (MSCA IF), ktorý sa uskutoční 11. júla  2017  o 9:00 hod v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Účastníci seminára budú mať jedinečnú príležitosť konzultovať prípadné otázky priamo s hodnotiteľom a žiadateľmi o projekt. Program a registraciu účastníkov nájdete na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/seminar-msca-individual-fellowship-2017.html?page_id=3171


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica