Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

17.07.2023 11:33

Dňa 21. augusta 2023 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce  MSc. Nurshen Mutlu

Téma doktorandskej dizertačnej práce:  Inkorporácia borátových bioaktívnych skiel do mäkkých matríc pre využitie v mäkkých tkanivách

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica