Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

17.07.2023 11:40

Dňa 21. augusta 2023 o 14.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Susanta Sengupta

Téma doktorandskej dizertačnej práce:

 

Vláknité štruktúry na báze biopolymérov a biologicky aktívnych iónom dopovaných mezoporéznych bioaktívnych sklenených nanočastíc pre aplikácie tkanivového inžinierstva: vývoj a charakterizácia

 

Bližšie informácie v prílohe:

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica