KEGA: podávanie ročných správ za rok 2023

04.10.2023 08:06

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2023. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov KEGA a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2024, je povinný najneskôr do 10.11.2023 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu za rok 2023 prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli VŠ.

Podrobnosti: https://www.minedu.sk/upozornenie-na-podavanie-rocnych-sprav-za-rok-2023/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica