Early stage granty

01.07.2024 14:38

Názov výzvy: Early stage granty
Kód výzvy: 09I03-03-V05
Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia: 3. Excelentná veda

Komisia pre vedu a výskum na TnUAD na svojom zasadnutí dňa 29. februára 2024 odporučila rektorovi TnUAD podporiť žiadosti z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - výzva Early stage granty pre 5 (piatich) doktorandov:

 Číslo pridelenévýskumnému projektu 

 Meno

 Súčasť TnUAD 

 Výška finančnej podpory 

D05_2024

Ing. Jakub Holúbek

FSEV

4 800 Eur

D07_2024

Ing. Kristína Kozová

FSEV

4 800 Eur

D10_2024

Shubham Gupta

FunGlass

4 800 Eur

D12_2024

Ing. Veronika Mozolová

FSEV

4 800 Eur

D03_2024

Ing. Samuel Body

FSEV

4 800 Eur

Komisia pre vedu a výskum na TnUAD na svojom zasadnutí dňa 29. februára 2024 odporučila rektorovi TnUAD podporiť žiadosti z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - výzva Early stage granty pre 3 (troch) mladých výskumných pracovníkov/postdoktorandov:

 Číslo pridelenévýskumnému projektu 

 Meno

 Súčasť TnUAD 

 Výška finančnej podpory 

MVP01_2024

Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

FPT

8 000 Eur

MVP02_2024

Ing. Jana Escherová, PhD.

FŠT

8 000 Eur

MVP07_2024

Ing. Veronika Žárská, PhD.

FPT

8 000 Eur


AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV.

Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“ výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie výskumných grantov na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov spojených s riešením výskumného projektu:

Názov výzvy: Early stage granty – 2. kolo

Kód výzvy: 09I03-03-V05

Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia: 3. Excelentná veda

Cieľ výzvy: Podporiť doktorandov a začínajúcich výskumníkov v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekt im umožní financovať začínajúci výskum, podporí ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúsenosti so zahraničím. Zároveň môžu získať skúsenosti s podávaním projektov v iných národných a európskych schémach.

Časová oprávnenosť projektu: 01.01.2024 – 30.04.2026

Žiadosti doručiť do 20.2. 2024

Spôsob podania žiadosti: v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-058 „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“

Bližšie informácie:

 

AKTUÁLNA VÝZVA Z PLÁNU OBNOVY URČENÁ NA PODPORU DOKTORANDOV A ZAČÍNAJÚCICH VÝSKUMNÍKOV.

Rektor TnUAD vyhlasuje v súlade s Organizačnou smernicou „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“ výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie výskumných grantov na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov spojených s riešením výskumného projektu:

Názov výzvy: Early stage granty

Kód výzvy: 09I03-03-V05

Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia: 3. Excelentná veda

Cieľ výzvy: Podporiť doktorandov a začínajúcich výskumníkov v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekt im umožní financovať začínajúci výskum, podporí ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúsenosti so zahraničím. Zároveň môžu získať skúsenosti s podávaním projektov v iných národných a európskych schémach.

Časová oprávnenosť projektu: 01.01.2024 – 30.04.2026

Žiadosti doručiť do 31.1. 2024

Spôsob podania žiadosti: v zmysle platnej Organizačnej smernice 3-U-058 „Interná grantová schéma Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu vedecko-výskumnej činnosti“

Bližšie informácie:


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica