APVV- verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

22.03.2024 10:56

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV MVP 2024.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 3. 2024, dátum ukončenia výzvy je 28. 6. 2024.

Podrobnosti nájdete tu: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-mvp-2024.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica