VEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

03.04.2024 08:20

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 30. 4. 2024 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

VEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ
sekcia výskumu a vývoja
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

 

Bližšie info:

Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (minedu.sk)


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica