Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredí Trenčianskej univerzity

27.05.2024 09:09

Akronym: KIBUNI
Kód ITMS2014+: NFP401101FLY9


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica