Conference Invitation 2018 Bulgaria

26.06.2018 10:26

Bulharská akadémia vied, Zväz vedcov v Bulharsku, Nadácia pre vedu a vzdelávanie organizuje konferencie,ktoré sú súčasťou Medzinárodných vedeckých podujatí 2018, ktoré sa uskutočnia v hoteli Royal Castle, Elenite Holiday Village na bulharskom pobreží Čierneho mora (EÚ).

1.  Ekonomika a podnikanie, 17. medzinárodná konferencia (20. - 24. augusta)

2.  Výskum, výskum a vývoj, 9. medzinárodná konferencia (23. - 27. augusta)

3.  Jazyk, jednotlivci a spoločnosť, 12. medzinárodná konferencia (26-30 augusta).

Na konferenciách v roku 2017 sa zúčastnili zástupcovia viac ako 300 univerzít, inštitútov, laboratórií a ďalších organizácií zo 64 krajín. Predložené príspevky budú publikované v časopisoch s otvoreným prístupom, ktoré sú súčasťou medzinárodných vedeckých publikácií.

Bližšie informácie na stránkach:

https://www.sciencebg.net/en/conferences/economy-and-business/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=S%2DI%2D22%2E06%2E18

 

https://www.sciencebg.net/en/conferences/education-research-and-development/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=S%2DI%2D22%2E06%2E18

 

https://www.sciencebg.net/en/conferences/language-individual-and-society/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=S%2DI%2D22%2E06%2E18


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica