Obhajoby doktorandských dizertačných prác - VILA

21.08.2018 07:31

Dňa 21. augusta 2018 od 9.00 hod. sa konajú obhajoby doktorandských dizertačných prác dennej a externej formy štúdia celouniverzitného pracoviska VILA študijného programu 5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály. Podrobné informácie a časový rozpis nájdete v priloženom súbore.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica