Tour de ERA

20.03.2019 08:27

Pozvánka na unikátne podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA s názvom Tour de ERA. Jedná sa o mesačnú „tour“, 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava. CVTI SR si uvedomuje dôležitosť vycestovania aj za žiadateľmi mimo Bratislavy a ponúknuť im informácie o programoch Európskeho výskumného priestoru, pripomenúť im aktuálne výzvy a poskytnúť im svoju pomoc a rady pri písaní projektov.

 

Cieľom podujatí je poskytnúť vám - potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA (preto venujeme časť podujatia aj programom ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF), chceme pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.

Dôležitou súčasťou podujatia bude praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Témy podujatí v rámci H2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

 

Žilina - Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

B. Bystrica - Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Košice - Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Nitra - Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Bratislava - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

 

Podujatie pozostáva z 2 dní (je možné sa registrovať na obidva tieto dni alebo len na 1 z nich):

Deň 1:

Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF Telecom (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)

Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

Deň 2:

Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“

 

Účastníci tohto 2-dňového podujatia budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k ich lepšej orientácii sa v ERA, zistiť nedostatky pri písaní projektov H2020 a pomôcť im tak lepšie sa etablovať v Európskom výskumnom priestore.

 

Vytvorená udalosť na facebooku: https://www.facebook.com/events/334670620488401/

Podrobný plán podujatí Tour de ERA je na našej stránke: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203

 

STAŇTE SA ÚČASTNÍKMI UNIKÁTNEHO PODUJATIA TOUR DE ERA! Zaregistrujte sa tu!

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica