Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - Funglass

12.08.2019 09:54

Dňa 22. augusta 2019 od 10.00 hod. sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce internej formy štúdia celouniverzitného pracoviska Funglass, študijného programu 5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály. Podrobné informácie nájdete v priloženom súbore.

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica