súťaž L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

10.01.2020 08:35

1. januára 2020  bolo otvorené prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede.

Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane). Víťazka každej kategórie získa výhru 5 000 €.

 Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo;
 • titul PhD.;
 • venovanie sa vedeckej činnosti;
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode, chemických alebo fyzikálnych vied;
 • výskum sa musí konať v Slovenskej republike;
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok;
 • registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2020. Registrácia je možná na tomto odkaze.

 

Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže:

 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;            
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch;
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu 1 strany v anglickom jazyku;
 • vyplnený prihlasovací formulár.

 

Vyhodnotenie súťaže:

Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt pre porotou v júni 2020 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, z ktorých každá získa výhru 5 000 € na podporu  výskumu a budú tiež ocenené na galavečere, ktorý sa uskutoční v septembri 2020.

 

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica