Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

14.07.2022 07:44

Dňa 24. augusta 2022 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fulden Dogrul.

 

Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Polymer – derived bioactive 3D scaffolds for bone – rissue engineering

Bližšie informácie nájdete v prílohe.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica