Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

04.10.2022 09:11

Dňa 24. októbra 2022 o 11.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fatih Kurtuldu.

 Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Ion doped mesoporous bioactive glass nanoparticles with anti-bacterial activity and mineralization capability

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Súbory:
obhajoba_FG.docx23 K

späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica