Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

26.09.2023 10:50

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2023.

Upozorňujeme na zmenu, kedy je žiadateľ povinný dodržať stanovený maximálny rozsah 15 strán v časti žiadosti VV-F (vecný zámer) pre základný výskum a 15 strán v časti žiadosti VV-F (vecný zámer) pre aplikovaný výskum a vývoj.

Dátum vyhlásenia výzvy je 25. 9. 2023, dátum ukončenia výzvy je 27. 11. 2023.

Podrobnosti na stránke:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2023.html

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica