APVV vyhlásená výzva Slovensko - Čína 2021

05.05.2021 12:13

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica