Nové akcie COST začínajúce v roku 2019

19.11.2018 11:04

Správna rada COST oznámila financovanie 40 nových návrhov sietí (tzv. COST Actions). Nové akcie budú zahájené na jar 2019.

Až 35% zo 40 návrhov sietí pokrýva najmenej dve oblasti vedy a techniky OECD a 7% pokrýva aspoň tri oblasti. Najviac zastúpená je oblasť prírodných vied, ktorá je zastúpená v 40% návrhov, ďalej lekárske a zdravotné vedy v 28% a inžinierstvo a technológie zastúpené v 28%.

Viac informácií:

Kontakt:

 

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

 

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium

 

GSM: +32 471 515 484

e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  

Web: www.slord.sk

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica