Upozornenie na podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018

28.11.2018 12:03

Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018.

Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2018, je povinný najneskôr do 18. 1. 2019 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému e-KEGA. Pri jej podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov k projektom KEGA a príslušného manuálu na Portáli VŠ.

V súlade so základnými dokumentmi KEGA pri nepodaní záverečnej správy nemôže takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA počas dvoch rokov a po kontrole a preukázaní zásadného pochybenia bude povinnosťou príslušnej vysokej školy vrátiť finančnú dotáciu, ktorá bola poskytnutá na riešenie konkrétneho projektu.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.minedu.sk/podavanie-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2018/.


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica